CCU223 - Žaluziová řídící jednotka

Kód: 85
Tip
2 hodnocení
Značka: ALNIC
1 399 Kč 1 156,20 Kč bez DPH
Skladem

Řídící jednotka CCU223 je určena k individuálnímu a zároveň centrálnímu nebo skupinovému ovládání elektrických žaluzií, rolet a dalších stínících zařízení, používajích pohony na 230 V. Je vybavena řadou pokročilých funkcí zvyšujících uživatelský komfort, jež z ní činí nejlépe vybavenou jednotku ve své třídě na trhu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro množstevní slevu nás kontaktujte na obchod@aldig.cz

1) PODROBNÝ POPIS

 •  
 • Uživatelsky programovatelná oblíbená mezipoloha včetně naklopení lamel
 •  
 • Programovatelná doba běhu i naklápění
 •  
 • Centrální a skupinové řízení s možností blokace
 •  
 • Naklápění lamel ve 3 úhlech
 •  
 • Venkovní střídavé pohony
 •  
 • Tlačítkové a centrální vstupy 230V, výstup na pohon 230V
 •  
 • Venkovní střídavé pohony
 •  
 • Rozměr 46x41x22 mm, hmotnost 72 g

 

Funkce řídící jednotky CCU223

CCU223 disponuje funkcí automatického naklopení lamel s volbou 3 úhlů. Jednotka CCU223 byla vylepšena o možnost programovat dobu běhu v závislosti na výšce okna. Automatické naklopení lamel je tudíž bez prodlevy. Po odeznění bezpečnostního povelu je žaluzie vrátí zpět do původní polohy. Nově možnost uložit libovolnou mezipolohu a tu poté jednoduše volat.

Další funkcí je blokace individuálního pohonu proti ovládání centrálním ovladačem. Stav blokace může být signalizován LED. Kromě centrálního řízení (jedním ovladačem pohyb všech motorů naráz) můžeme definovat skupiny pro řízení. Např. v patře nebo v místnosti bude společný ovladač. Signálové i napájecí povely v jednom kabelu (power line) - Místo dvou kabelů silno a slaboproudých rozvodů nám stačí pouze jeden s 5 vodiči.

Technické zapojení a výhody montáže

Jednotka je svými rozměry vhodná pro montáž pod ovladač do hluboké instalační krabice KPR68. Zapojení vývodů pomocí svorkovnic viz. schéma v katalogovém listě. Centrální řízení realizujeme paralelním připojením jednotek pětivodičovou "sběrnici". Chceme-li vytvořit skupiny. Je nutné počítat se stromovou strukturou, do jejíž uzlů se instaluje oddělovač skupin.

Bezpečnost a automatický provoz

Jako ochrana před silným větrem se doporučuje větrná automatika. Na sběrnici se připojí podobně jako centrální ovladač, ochranný povel který vyšle je však permanentní a bezpečně stáhne i ta okna, jež mají aktivovanou blokaci proti centrálnímu povelu. Stejným způsobem můžeme zvýšit uživatelský komfort zapojením sluneční či časové automatiky. Případně napojit všechny žaluzie na EPS (protipožární) a EZS (zabezpečovací) systémy.

 

2) ČASTÉ DOTAZY

Mohu z jednotky CCU223 napřímo ovládat více pohonů?

Ano. Pokud typ pohonu umožňuje paralelní propojení s jiným pohonem. Jednotka je vnitřní pojistkou omezena na výkon 750 VA, tzn., že na ni lze zpravidla napojit 3-4 pohony běžných stínících zařízení. Nevýhodou ovšem bude, že stejné povely bude jednotka dávat do všech paralelně zapojených pohonů. Nemusí být potom u všech pohonů shodné naklápění lamel, popř. zastavení ve stejné úrovni, pokud stínící zařízení zastavíme uprostřed dráhy. Tento problém je způsoben vlastní vůlí ložisek stínících zařízení, rozdílnou vahou zařízení, apod. Toto vše se znásobí, pokud použijeme navíc nestejně dlouhé nebo těžké zařízení. Nastavovat a vyvolávat oblíbenou polohu, rovněž tak automatické návraty, pak nemá smysl, protože jednotka bude přesně řídit jen to stínící zařízení, na které byla naprogramována.

Mohu ovládat několik jednotek CCU223 jedním ovladačem?

Ano. Tak jako propojujete paralelně centrální povely C1 a C2, tak lze propojit i vstupy T1 a T2 a napojit na jeden ovladač. Předtím je však vhodné jednotky nejdřív jednotlivě naprogramovat na daný pohon a pak společně propojit T1 a T2 vstupy. Stejný povel vyvolá v každé jednotce stejnou akci, ale již přizpůsobenou danému zařízení. Napájení jednotek připojených na společný ovladač pak musí být na shodné fázi.

Mohu větší množství jednotek připojit na rozdílné fáze?

Ano. Na jeden okruh vedený kabelem 5J x 1,5 a jištěný 10A jističem můžeme podle výkonu pohonů stínících zařízení napojit cca 16-18 pohonů. Pokud máme objekt cca do 50 pohonů, tedy zapojených do 3 okruhů, je úsporné napojit všechny 3 okruhy na stejnou fázi. S plně obsazenými okruhy by se jednalo v případě centrálního spuštění max o 6,5 kW výkonu, což je na jednu fázi přijatelné. Jestliže však ovládáme centrálně budovu se stovkami stínících zařízení např. žaluzií, není již možné vše navěsit na jednu fázi, ale je třeba rozdělit výkon na všechny 3 fáze. Ovšem centrální povely, které jsou zpravidla jednofázové, by jednotky napájené z jiné fáze zatížily sdruženým napětím 400V, což by jednotka nemusela vydržet. Z těchto důvodů je nutné, aby veškeré centrální povely byly na jednotce ve stejné fázi jako je napájení jednotky. Tohoto požadavku můžeme dosáhnout několika způsoby:

 • Centrální povely k jednotlivým okruhům v rozvaděčích přivést jen na cívky vícepolových síťových relé a kontakty napojit na všechny tři fáze, pro každy okruh ve stejné fázi s napájením.
 •  
 • Rovnou od centrální automatiky vést do patrových rozvaděčů s okruhy centrální povel ve 3 fázích. Proti předchozí variantě je zde úspora patrových relé, ale naproti tomu je zde větší náročnost na kabeláž, která musí být do patrových rozvaděčů vedena třífázově.
 •  
 • Je možné použít centrální povel v malé napěťové úrovni 12-24 V DC a použít levnější vícepólové relé jako v případě a), ovšem tento způsob vyžaduje navíc zdroj malého napětí.
 •  
 • Nebo je možné pro převod centrálního povelu na souhlasnou fázi s napájením okruhu použít optočleny VLC120 (Alnic), které se zařadí do jednotlivých okruhů. Zde je rovněž potřebný zdroj mn 12-24 V DC

Mohu jednotku CCU223 umístit do venkovního prostředí?

Ano. Konstrukce jednotky provedená zalitím jednotce zaručuje odolnost vůči povětrnostním podmínkám jako je teplota, vlhkost atd. Je však doporučeno, aby vzhledem k propojovacím svorkám byla jednotka ve venkovním prostředí instalována do nějaké krabice např. typu Gewiss.

Mohu ovládat jednotku CCU223 za pomoci lokálních ovladačů z více míst?

Ano. Tak jako propojujete paralelně centrální povely C1 a C2, tak lze propojit i vstupy T1 a T2 a připojit libovolný počet ovladačů. Jediným omezením je potom celková délka všech kabelů od lokálních ovladačů k jednotce, která by neměla přesáhnout 60 m. Problém může být vlivem naindukovaného napětí na přívodních vodičích k jednotce. Pokud by tento případ nastal, lze ho řešit pomocí relé nebo napěťového konvertoru VLC120.

Mohu jednotky ovládat centrálně a pak ještě po skupinách?

Ano. Jednotky lze libovolně dále skupinovat. Skupinový ovladač se pak oddělí diodovým členem, aby se povel pro skupinu nedostal do celého centrálu. Centrální povel pak projde do všech skupin a podskupin až k jednotkám.

Pokud jednotku nenaprogramuji – bude fungovat?

Ano. Jednotka je z výroby vybavena programem, který zajišťuje základní funkce. Nepůjde vyvolat krokování u pohonů s elektronickými koncovými spínači. Nebude možné ukládat a vyvolat mezipolohu. Naklápění lamel žaluzií nemusí být přesné a bude provedeno až po odeznění 2 min. povelu v daném směru. Stínící zařízení po ukončení ochranných povelů se nevrátí do původních poloh.

Mohu použít žaluziové ovladače, které mají vzájemně blokované směry?

Ano, ale připravíte se o všechny funkce, které používají současný stisk obou směrů. Za předpokladu, že alespoň programování provedete s připojením dvojtlačítka bez blokace a teprve pak nainstalujete váš žaluziový ovladač s blokací směrů, nebudete moci zablokovat jednotku proti centrálnímu povelu a nebudete mít možnost uložit oblíbenou polohu. Pokud neprovedete ani programování, které vyžaduje současně oba směry, pak se připravíte navíc ještě o automatický návrat, a naklápění lamel bude provedeno až po 2 min. běhu, navíc bez možnosti korekce úhlů vyklopení lamel. U elektronických pohonů nebude provedena kompenzace zpožděného rozběhu a u rolet, markýz, oken atp. bez naklápění lamel nebude proveden jejich výmaz.

Mohu použít žaluziové vypínače se vzájemnou blokací směrů a navíc jsou aretovány?

Ne, tyto vypínače (spínače) slouží k přímému ovládání pohonu bez řídící jednotky. Na pohonu zůstává trvale napětí, které je přerušeno pouze koncovým spínačem samotného zařízení. Nelze je použít při lokálním a centrálním ovládání s jakoukoliv řídící jednotkou.

 

3) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jednotka nereaguje na centrální ovládání, z lokálního ovládání vše OK.

Pokud na centrální povel delší než 2,5 s jednotka reaguje, je zablokována pro operační centrální povely. Odblokujte ji ( viz 2.2). Stiskněte obě směrová tlačítka současně a uvolněte tlačítko dolů dříve než nahoru. Zablokování se provádí opačně po stisku obou směrů se uvolní dříve směr nahoru. Zablokování i odblokování provádějte hned. Nečekejte se stiskem obou směrů více jak 2 s. Uložili byste oblíbenou polohu. (Nevědomé zablokování bylo provedeno omylem nechtěným stiskem obou směrů s následným zablokováním.)

Pohon u žaluzie je funkční v obou směrech, ale nekrokuje naklápění lamel.

Jednotka je připojena na pohon s elektronickými koncovými polohami, které mají technologicky zpožděný start. Jednotku je třeba naprogramovat. Jednotku vymažte (viz odst. 10) a znovu naprogramujte (viz 8 …)

Pohon běží v obou směrech, ale při držení směru lokálního ovladače zpočátku krátce poskakuje.

Jednotka není naprogramována na zařízení, které nemá naklápění lamel. Nebo u žaluzie s pohonem, který má elektronické koncové spínače nestačí krokováním naklápět lamely. Jednotku je třeba naprogramovat (viz 8. …) a vymazat náklapění lamel nebo u pohonu žaluzie s elektronickými koncovými spínači kompenzovat prodlevy.

Jednotka nereaguje na žádný povel.

Zkontrolujte napájení. Jestliže je napájení 230 V (sousední jednotky na stejném okruhu fungují) na jednotce, lze při zadání povelu citlivým poslechem zjistit zda jednotka spíná (cvakání relé). Pokud ano, je pravděpodobná závada na pohonu nebo přívodním kabelu k pohonu. Pokud jednotka při zadání povelu cvakáním nereaguje, může být přepálená integrovaná pojistka. Pak je možné přepojením na druhý vstup L (za pojistkou) jednotku zprovoznit a doplnit případně externí pojistkou. Toto vyžaduje již elektroodborníka. Jednotka se správně připojeným napájením nevykazuje při zadání ani jednoho z povelů žádnou aktivitu. Jednotka je vadná - nutná výměna elektrikářem. Jednotka se správně připojeným napájením nereaguje na sepnutí jednoho vstupu (T1, T2, C1, C2) - jednotka je vadná - nutná výměna elektrikářem.

Jednotku při montáži nejde naprogramovat

 • Máte správný tlačítkový ovladač s možností sepnutí obou směrů současně?
 •  
 • Máte na oba kontakty tlačítkového ovladače přivedeno napětí 230 V?
 •  
 • Máte jednotku správně připojenou?
 • T1 červený vodič na tlačítko směru nahoru?
 •  
 • T2 oranžový vodič na tlačítko směru dolů?
 •  
 • C1 fialový vodič centrál nahoru?
 •  
 • C2 šedý vodič centrál dolů?
 •  
 • M1 černý vodič pohon nahoru (u žaluzie na černý)?
 •  
 • M2 bílý vodič pohon dolů (u žaluzie na hnědý)?

Pozor! Černý a hnědý vodič u roletových trubkových pohonů nemá směr definován. Záleží, z jaké strany je do rolety zasunut. Potom může černý být u pohonu směr dolů a hnědý naopak nahoru. Pokud jednotku použijete k ovládání okenního pohonu, mějte na paměti, že mohou být směry rovněž z principu instalace rovněž opačně. Proto indexy "1" tedy T1, C1 a M1 na štítku jednotky jsou směry do parkovacích, neaktivních poloh. Tedy u žaluzií a rolet nahoře, u markýz sbaleno u stěny a u oken do zavřené polohy. Indexy "2" tedy T2, C2 a M2 jsou směry do pracovních poloh.

Při naprogramování běhu dolů (zpravidla u rolety) nevyjede zpět až do horní polohy.

Toto se může stát v případě, že je v zařízení osazen slabý pohon nebo zařízení má v trajektorii velký mechanický odpor, který nestačí během naprogramované doby dolů za tuto dobu zařízení vytáhnout zpět na horní koncový spínač pohonu. Při nahrávání doby běhu dolů jednotka automaticky přidá k nahranému času 5% času navíc pro čas vytažení. Tzn., že pokud nahrajete třeba chod dolů 100 s, pak nahoru pojede pohon 105 s, protože vytahování je větší zátěž a pohon jede pomaleji. Zejména u těžkých velkých rolet je však čas pro vytažení o dost delší a automatický přídavek 5% nestačí. Potom je nutné nahrát delší čas chodu dolů. Tzn., neuvolňovat při programování tlačítko dolů ihned po zastavení na spodním koncovém spínači, ale počkat o několik sekund déle. Toto prodloužení času dolů, kdy clona již stojí, je však na úkor nepřesného najíždění do uložené oblíbené polohy.

Při zadání běhu dolů s následnými stisky pro naklopení lamel u žaluzií, žaluzie naklopení neprovede.

Pokud je jednotka naprogramována na délku běhu žaluzie, provede žaluzie naklopení hned po dosažení spodní koncové polohy. Pokud jednotka není naprogramována naklopení provede rovněž, ale po uplynutí cca 2 min., což je výrobně nastavená doba běhu. Pokud jsou povely pro naklopení zadány a žaluzie naklopení neprovede, popř. provede naklopení na jiný úhel, je na vině ovladač, který na stisk tlačítka nesepne kontakt a tudíž není zadán jednotce povel k naklopení. Zpravidla stačí silněji stlačit povel dolů a s pomalejší frekvencí opakovaného stisku. Povely k naklopení musí následovat po povelu dolů do 2 sekund s definovanou prodlevou max. do 2 sekund.

Při programovém nastavení úhlu a následným stiskem 2x nahoru, žaluzie střídavě cuká.

Voláte mezipolohu, kterou jste do jednotky ještě neuložili. Neví, kam má jet. Najeďte do oblíbené polohy a tu do jednotky uložte.